slide
iNQoncept iNQreation iNQontrol
slide
iNQoncept iNQreation iNQontrol
slide
iNQoncept iNQreation iNQontrol
slide
iNQoncept iNQreation iNQontrol
slide
iNQoncept iNQreation iNQontrol
slide
iNQoncept iNQreation iNQontrol
slide
iNQoncept iNQreation iNQontrol
slide
iNQoncept iNQreation iNQontrol
slide
iNQoncept iNQreation iNQontrol
slide
iNQoncept iNQreation iNQontrol

Wat doen we

Voor het evenement
Niet alleen op het evenement zelf is iNQ Events & Management verantwoordelijk voor een goed verloop en de juiste gang van zaken. Een evenement staat of valt bij een goede voorbereiding, want in de voorbereiding herkent men de vakman. INQ laat niets aan het toeval over. Samen met u lopen we door de verschillende elementen die tijdens deze voorbereidende fase zo belangrijk zijn.
  • Kennismaking & Briefing
  • Ontwikkeling Creatief concept en Budgettering
  • Gedetailleerd plan en draaiboek, inclusief kostenbegroting
  • Pre-productieVergunningen, ontheffingen en verzekeringen
  • CommunicatiePrint (advertenties, posters, huis-aan-huis, eventkrant/magazine)
  • Online, inclusief social media
  • Andere middelen, zoals promotieteams
  • Uitnodigingstraject en ticketing voor bezoekers
Kennismaking en briefing
Natuurlijk is er de eerste bijeenkomst wanneer u contact heeft opgenomen met iNQ Events & Management. U leert onze organisatie kennen en wij inventariseren uw wensen en belangrijkste doelstellingen. In deze eerste bijeenkomst zal duidelijk moeten zijn waarom uw keuze voor iNQ Events & Management de juiste is.

Ontwikkeling creatief concept en Budgettering
Na het eerste gesprek en de lijst met wensen en eisen die we van u hebben meegekregen, zal een start worden gemaakt met de uitwerking van een creatief concept, waarbij op innovatieve wijze gekeken wordt hoe de te gebruiken middelen vorm kunnen geven aan het idee. Hierbij zal, indien gewenst, ook samen met u en uw marketing en/of communicatieafdeling aan worden gewerkt. Wanneer over het concept overeenstemming is tussen uw ideeën en onze uitvoering, maken we een raming van het benodigde budget, zodat u weet waar u aan toe bent wanneer u akkoord geeft op het concept.

Gedetailleerd plan en draaiboek, inclusief kostenbegroting
Het Creatief concept is akkoord en er kan werk worden gemaakt van de verdere uitwerking. Er wordt een gedetailleerd plan gemaakt van alles wat het evenement inhoud geeft. Ook wordt een 3D-visual gemaakt die de complete productie weergeeft en waarin u alle ideeën terugziet.

Alle facetten voor, tijdens en na het evenement worden meegenomen en krijgen zo hun vorm binnen het creatieve concept. Nu kan er ook een overall kostenbegroting worden gemaakt, waarin de complete productie is meegenomen.

Pre-productie
Het idee is akkoord, de uitwerking is akkoord, de kosten zijn akkoord: de uitwerking kan worden gestart. Belangrijk is dat een geslaagd evenement begint met de locatie. Ook deze moet aan alle eisen voldoen, niet in de laatste plaats vanuit de (plaatselijke) overheden. Het proces van aanvragen van vergunningen en ontheffingen wordt in gang gezet. Zo kan er vanuit worden gegaan dat iedereen die er vanaf moet weten, ook de juiste informatie met betrekking tot het evenement krijgt.

Ook wordt er gestart met de communicatie. In de eerste plaats om ervoor te zorgen dat er genoeg bezoekers komen, daarnaast ook om de juiste bezoekers te trekken en – wanneer daar sprake van is – kaarten te verkopen! Om dit te bewerkstelligen kan iNQ Events & Management buigen op jarenlange mediaervaring die in house aanwezig is.

Wanneer er sprake is van een besloten evenement, zal er ook worden gestart met het verzorgen van het ontwerp en de productie van uitnodigingen en het uitnodigingstraject van versturen en aanmeldingen managen. Ook een ticketingsysteem voor de kaartverkoop behoort tot de mogelijkheden.

De opbouw – de iNQrewdables
De laatste stap en wellicht zelfs de belangrijkste voor de start van het evenement is de Load-in: de opbouw van alle materialen en middelen die zijn ontworpen en geproduceerd om een onvergetelijke belevenis te creëren. De Load-in gebeurt met de inzet van de iNQrewdables. Zij zijn het speciale  team van specialisten in de opbouw van alle benodigde onderdelen van het evenement een speciaal onderdeel van iNQ. Niet alleen bijzonder voor iNQ: ze zijn uniek in de branche. Nu alles voorbereidingen zijn gedaan, kan iedereen zich gaan voorbereiden op hetgeen waar het allemaal om draait: het evenement.